کلش رویال (به انگلیسی: Clash Royale) یک بازی ویدئویی است که توسط سوپرسل و در سال ۲۰۱۵ و دو پلت‌فرم اندروید و آی او اس منتشر شده‌ است.


خلاصه بازی

بازی کلش رویال یک بازی جنگ تن به تن است که در یک میدان نبرد(arena) دو نفر باید با استراتژی و کارت‌های قدرتمند خود شروع به رقابت کنند و هر کسی استراتژی برتر را استفاده کنند آن هم در میدان جنگ پیروز می‌شود.

هر شخص باید برای نبرد ۸ کارت انتخاب کند. در واقع هر کارت یک نیرو به زمین می‌فرستد و هر نیرو یک ویژگی و یک قدرت ضربه و یک مقدار جان مشخص دارد. زمین بازی متشکل شده از دو قسمت که هر قسمت مربوط به یک نفر است و هر نفر ۲ برج شاهدخت و ۱ برج پادشاه دارد. ازبین بردن برج پادشاه ۳ تاج به شما خواهد داد و از بین بردن هر یک از برج‌های شاهدخت ۱ تاج. هر شخصی که در پایان بازی تعداد بیشتری تاج از ۳ تاج داشته باشد پیروز است

شما با هر برد یک صندوق بدست می‌آورید؛ و از درون جعبه‌ها کارت‌های مختلف بیرون می‌آید. هرچه تعداد کارت‌های یک نیرو بیشتر شود شما می‌توانید آن نیرو را ارتقاء دهید. نوع صندوق‌ها باهم متفاوت است و صندوق‌ها بر اساس ارنا و لجند متفاوت است.


معرفی کارت ها

در کلش رویال کارتها براساس کمیابی به چهار دسته عادی(Common)،کمیاب(Rare)،حماسی(Epic)و افسانه‌ای(Legendary) و بر اساس نوع به سه دسته نیرو(Troop)،طلسم(Spell)و ساختمان(Building) در ۱۵ میدان نبرد(به استثنای کمپ تمرینی)تقسیم می‌شوند:

Training Camp(کمپ تمرینی)

کارت‌های عادی
۱-Knight(شوالیه)(نیرو)۳ اکسیر ۲-Archer(کماندار)(نیرو)۳ اکسیر ۳-Minion(مینیون)(نیرو)۳ اکسیر ۴-Arrows(تیر)(طلسم)۳ اکسیر

کارتهای کمیاب
۱-Giant(غول)(نیرو)۵ اکسیر ۲-Musketter(تفنگدار)(نیرو)۴ اکسیر ۳-Mini P.E.K.K.A(مینی پکا)(نیرو)۴ اکسیر ۴-Fire Ball(توپ آتشین)(طلسم)۴ اکسیر

۱-Goblin Stadium(استادیوم گابلین) ۰+ جام (بازشدن پس از ۵ برد در کمپ تمرینی)

کارتهای عادی
۱-Goblins(گابلین)(نیرو)۲ اکسیر ۲-Spear Goblins(گابلین نیزه دار)(نیرو)۲ اکسیر

کارت کمیاب
۱-Goblin Cage(قفس گابلین)(ساختمان)۴ اکسیر

۲-Bone Pit(گودال استخوان) ۳۰۰+ جام

کارتهای عادی
۱-Bomber(بمب انداز)(نیرو)۲ اکسیر ۲-Skeletons(اسکلت)(نیرو)۱ اکسیر

کارتهای کمیاب
۱-Tombstone(سنگ قبر)(ساختمان)۳ اکسیر ۲-Valkyrie(والکری)(نیرو)۴ اکسیر

کارتهای حماسی
۱-Skeleton Army(ارتش اسکلت‌)(نیرو)۳ اکسیر ۲-Baby Dragon(بچه اژدها)(نیرو)۴ اکسیر

۳-Barbarian Bowl(گود بربرها) ۶۰۰+ جام

کارتهای عادی
۱-Cannon(توپ)(ساختمان)۳ اکسیر ۲-Barbarians(بربرها)(نیرو)۵ اکسیر

کارتهای کمیاب
۱-Battle Ram(دژکوب نبرد)(نیرو)۴ اکسیر ۲-Mega Minion(مگا مینیون)(نیرو)۳ اکسیر

کارتهای حماسی
۱-Barbarian Barrel(بشکه بربر)(طلسم)۲ اکسیر ۲-Goblin Barrel(بشکه گوبلین)(طلسم)۳ اکسیر

۴-P.E.K.K.A,S Playhouse(محل بازی پکا) ۱۰۰۰+ جام

کارتهای عادی
۱-Fire Spirit(روح آتشین)(نیرو)۱ اکسیر ۲-Skeletal Dragon(جفت اژدهای اسکلتی)(نیرو)۴ اکسیر

کارتهای کمیاب
۱-Inferno Tower(برج جهنمی)(ساختمان)۵ اکسیر ۲-Wizard(جادوگر)(نیرو)۵ اکسیر

کارتهای حماسی
۱-P.E.K.K.A(پکا)(نیرو)۷ اکسیر ۲-Giant Skeleton(اسکلت غول پیکر)(نیرو)۶ اکسیر

کارت افسانه‌ای
۱-Miner(معدنچی)(نیرو)۳ اکسیر

۵-Spell Valley(دره طلسم) ۱۳۰۰+ جام

کارتهای عادی
۱-Bats(خفاش‌ها)(نیرو)۲ اکسیر ۲-Zap(رعد و برق)(طلسم)۲ اکسیر

کارت کمیاب
۱-Hog Rider(خوک سوار)(نیرو)۴ اکسیر

کارتهای حماسی
۱-Wall Breakers(دیوارشکن ها)(نیرو)۲ اکسیر ۲-Witch(ساحره)(نیرو)۵ اکسیر

کارت افسانه‌ای
۱-Princess(شاهزاده خانم)(نیرو)۳ اکسیر

۶-Builder’s Workshop(کارگاه سازنده) ۱۶۰۰+ جام

کارت عادی
۱-Mortar(خمپاره)(ساختمان)۴ اکسیر

کارتهای کمیاب
۲-Rocket(موشک)(طلسم)۶ اکسیر ۲-Flying Machine(ماشین پرنده)(نیرو)۴اکسیر

کارتهای حماسی
۱-X_bow(کمان ایکس)(ساختمان)۶ اکسیر ۲-Balloon(بالون)(نیرو)۵ اکسیر

کارت افسانه‌ای
۱-The Log(الوار)(طلسم)۲ اکسیر

۷-Royale Arena(میدان نبرد سلطنتی) ۲۰۰۰+ جام

کارتهای عادی
۱-Royal Recruits(سربازان سلطنتی)(نیرو)۷ اکسیر ۲-Royal Giant(غول سلطنتی)(نیرو)۶ اکسیر

کارتهای کمیاب
۱-Royal Hogs(خوک‌های سلطنتی)(نیرو)۵ اکسیر ۲-Three Musketeers(سه تفنگدار)(نیرو)۹ اکسیر

کارتهای حماسی
۱-Dark Prince(شاهزادهٔ سیاه)(نیرو)۴ اکسیر ۲-Prince(شاهزاده)(نیرو) ۵ اکسیر

کارت افسانه‌ای
۱-Mega Knight(مگا شوالیه)(نیرو)۷ اکسیر

۸-Frozen Peak(قله یخ زده) ۲۳۰۰+ جام

کارتهای عادی
Ice Spirit-۱(روح یخی)(نیرو)۱ اکسیر ۲-Giant Snowball(توپ برفی بزرگ)(طلسم)۲ اکسیر

کارت کمیاب
۱-Ice Golem(گالم یخی)(نیرو)۲ اکسیر

کارتهای حماسی
۱-lightning(صاعقه)(طلسم)۶ اکسیر ۲-Freeze(فریز)(طلسم)۴ اکسیر

کارت افسانه‌ای
۲-Ice Wizard(جادوگر یخی)(نیرو)۳ اکسیر

۹-Jungle Arena(میدان نبرد جنگل) ۲۶۰۰+ جام

کارت عادی
۱-Goblin Gang(گروه گابلین)(نیرو)۳ اکسیر

کارتهای کمیاب
۱- Goblin Dart(گابلین بلودارت)(نیرو)۳ اکسیر ۲-Goblin Hut(کلبه گابلین)(ساختمان)۵ اکسیر

کارتهای حماسی
۱-Goblin Giant(غول گابلین)(نیرو)۶ اکسیر Poison-۲(سم)(طلسم)۴ اکسیر

کارت افسانه‌ای
۱-Inferno Dragon(اژدهای جهنمی)(نیرو)۴ اکسیر

۱۰-Hog Mountain(کوهستان خوک) ۳۰۰۰+ جام

کارتهای عادی
۱-Elite Barbarians(بربرهای نخبه)(نیرو)۶ اکسیر ۲-Minion horde(گله مینیون)(نیرو)۵ اکسیر

کارت کمیاب
۱-Furnace(کوره)(ساختمان)۴ اکسیر

کارتهای حماسی
۱-Golem(گالم)(نیرو)۸ اکسیر ۲-Hunter(شکارچی)(نیرو)۴ اکسیر

کارتهای افسانه ای
۱-Ram Rider(قوچ سوار)(نیرو)۵ اکسیر ۲-Lava Hound(سگ گدازه ای)(نیرو)۷ اکسیر

۱۱-electro valley(دره برقی) ۳۴۰۰+ جام

کارت عادی
۱-Tesla(تسلا)(ساختمان)۴ اکسیر ۲-Electro Spirit(روح برقی)(نیرو)۱ اکسیر

کارت کمیاب
۱- Zappies(جرقه زن‌ها)(نیرو)۴ اکسیر

کارتهای حماسی
۱-Electro Dragon(اژدهای برقی)(نیرو)۵ اکسیر ۲-Electro Giant(غول برقی)(نیرو)۸ اکسیر

کارتهای افسانه ای
۱-Electro Wizard(جادوگر برقی)(نیرو)۴ اکسیر ۲-Sparky(اسپارکی)(نیرو)۶ اکسیر

۱۲-Spooky Town(شهر اسرار آمیز) ۳۸۰۰+ جام

کارت عادی
۱-Skeleton Barrel(بشکه اسکلت)(طلسم)۳ اکسیر

کارتهای کمیاب
۱-Bomb Tower(برج بمب انداز)(ساختمان)۴ اکسیر ۲-Earthquake(زلزله)(طلسم)۳ اکسیر

کارتهای حماسی
۱-Mirror(آینه)(طلسم)؟ اکسیر (آخرین نیرویی را که استفاده کرده‌اید را با ۱ اکسیر بیشتر منعکس می‌کند) ۲-Guards(محافظ‌ها)(نیرو)۳ اکسیر

کارتهای افسانه ای
۱-Royal Ghost(روح سلطنتی)(نیرو)۳ اکسیر ۲-Grave Yard(قبرستان)(طلسم)۵ اکسیر

۱۳-Rascal’s Hideout(مخفیگاه ناقلاها) ۴۲۰۰+ جام

کارت عادی
۱-Rascals(ناقلاها)(نیرو)۵ اکسیر

کارتهای کمیاب
۱-Heal Spirit(روح شفا بخش)(نیرو)۱ اکسیر ۲-Elixir Collector(دستگاه جمع‌کننده اکسیر)(ساختمان)۶ اکسیر

کارت‌های حماسی
۱-Bowler(له کننده)(نیرو)۵ اکسیر ۲-Drill Goblin(مته گابلین)(ساختمان)۴ اکسیر

کارتهای افسانه ای
۱-Magic Archer(تیرانداز جادویی)(نیرو)۴ اکسیر ۲-Bandit(راهزن)(نیرو)۳ اکسیر

۱۴-Serenity Peak(قله آرامش) ۴۶۰۰+ جام

کارت عادی
۱-Fire Cracker(فشفشه)(نیرو)۳ اکسیر

کارتهای کمیاب
۱-Barbarian Hut(کلبه بربر)(ساختمان)۷ اکسیر ۲-Elixir Golem(گالم اکسیری)(نیرو)۳ اکسیر

کارتهای حماسی
۱-Executioner(جلاد)(نیرو)۵ اکسیر ۲-Rage(خشم)(طلسم)۲ اکسیر

کارتهای افسانه ای
۱-LumberJack(چوب بر)(نیرو)۴ اکسیر ۲-Night Witch(ساحره تاریکی)(نیرو)۴ اکسیر

۱۵-legendary Arena(میدان نبرد افسانه ای) ۵۰۰۰+ جام

کارت عادی
۱-Royal Delivery(محموله سلطنتی)(طلسم)۳ اکسیر

کارت کمیاب
۱-Battle Healer(شفادهنده نبرد)(نیرو)۴ اکسیر

کارتهای حماسی
۱-Clone(شبیه‌سازی)(طلسم)۳ اکسیر ۲-Tornado(گردباد)(طلسم)۳ اکسیر ۳-Cannon Cart(ارابه توپ)(نیرو)۵ اکسیر

کارتهای افسانه ای


آیتم های جادویی

آیتم های جادویی در چهار دسته Wild Cards(کارت های وحشی)،Book of Cards (کتاب کارت ها)، Magical Coin(سکه جادویی)و Chest Key (کلید صندوق) قرار دارند.

 • کارت های وحشی

این نوع آیتم در چهار دسته کمیابی عادی،کمیاب،حماسی و افسانه ای قرار دارد. این کارت ها را میتوان به هر کارت با کمیابی برابر داد تا کارت های لازم برای ارتقا زودتر جمع آوری شوند. این کارت ها از جاده جام،صندوقچه ها،پیشنهادهای فروشگاه،گام های رایگان،گام های رویال بلیت و چالش ها به دست می آیند. محدودیت نگهداری این آیتم به سطح برجک ها بستگی دارد.به گونه ای که از هر کارت میتوان به اندازه کارت لازم برای ارتقای کارت ها به سطح برجک ها نگه داشت.

 • کتاب کارت ها

این نوع آیتم در پنج نوع عادی،کمیاب،حماسی،افسانه ای و کتاب کتاب ها وجود دارد. این کتاب ها را میتوان به هر کارت با کمیابی برابر داد تا در لحظه کارت های لازم برای ارتقا جمع آوری شود.البته کتاب کتاب ها میتواند به هر کارتی داده شود. این آیتم از پیشنهادهای فروشگاه،گام های رایگان و گام های رویال بلیت به دست آورده می شود. از هر کتاب کارت از هر کمیابی فقط ۱ عدد میتوان نگه داشت.

 • سکه جادویی

این نوع آیتم میتواند بدون مصرف سکه کارت را به سطح بالاتر ارتقا دهد. این آیتم از پیشنهادهای فروشگاه و گام های رویال بلیت به دست آورده می شود. فقط میتوان یک سکه جادویی نگه داشت.

 • کلید صندوق

این نوع آیتم میتواند صندوق های به دست آورده شده از طریق نبرد را در لحظه باز کرد. این آیتم از چالش ها،پیشنهادهای فروشگاه،گام های رایگان و گام های رویال بلیت به دست آورده می شود. محدودیت نگهداری این آیتم به سطح برجک ها بستگی دارد.


لیگ ها 

Leagues (لیگ‌ها) بعد از تمام شدن میدان نبرد‌ ۱۴ و وارد شدن به میدان نبرد ۱۵ (legendary arena) یا همان (میدان نبرد افسانه ای) شروع می‌شوند که همانند میدان نبرد است ولی وقتی فصل تمام می‌شود بسته به لیگی که در آن هستید جام کم می کند.در لیگ های چالشی ۵۰ درصد جام ها،در لیگ های حرفه ای ۴۰ درصد و در لیگ های قهرمانی ۳۰ درصد جام ها را کم می کند.

Leagues (لیگ‌ها)

۱-challenger| (چالشی|) ۵۰۰۰+ جام

۲-challenger|| (چالشی||) ۵۳۰۰+ جام

۳-challenger||| (چالشی|||) ۵۶۰۰+ جام

۴-master| (حرفه ای|) ۶۰۰۰+ جام

۵-master|| (حرفه ای||) ۶۳۰۰+ جام

۶-master||| (حرفه ای|||) ۶۶۰۰+ جام

۷-champion (قهرمانی) ۷۰۰۰+ جام

۸-grand champion (قهرمانی بزرگ) ۷۳۰۰+ جام

۹-royal champion (قهرمانی سلطنتی) ۷۶۰۰+ جام

۱۰-ultimate champion (قهرمانی نهایی) ۸۰۰۰+ جام


معرفی صندوق ها

این بازی دارای ۱۴ صندوق است که با انجام بعضی کارها مثلاً برنده شدن، جمع کردن تاج، خرید یا … به شما تعلق می‌گیرد. هر یک از صندوق‌ها جوایز مختلفی دارند.

صندوق‌های بازی به ترتیب زیر هستند

 • ۱-صندوق رایگان (Free chest)
 • ۲-صندوق تاج (Crown chest)
 • ۳-صندوق نقره‌ای (Silver chest)
 • ۴-صندوق طلایی (Golden chest)
 • ۵-صندوق جنگ (War chest)
 • ۶-صندوق بزرگ (Giant chest)
 • ۷-صندوق جادویی (Magical chest)
 • ۸-صندوق صاعقه بزرگ (Mega Lightning chest)
 • ۹-صندوق حماسی (Epic chest)
 • ۱۰-صندوق افسانه‌ای (Legendary chest)
 • ۱۱-صندوق صاعقه (Lighting chest)
 • ۱۲-صندوق اقبال (Fortune chest)
 • ۱۳-صندوق پادشاه (King chest)
 • ۱۴-صندوق پادشاه افسانه ای (Legendary king’s chest)

لازم است ذکر شود که به جز صندوق حماسی تمامی صندوق‌ها شانس گرفتن کارت افسانه ای را دارند.در صندوق حماسی و افسانه ای خبری از طلا و الماس نیست.صندوق تاج تنها از جمع آوری تاج به دست می آید.صندوق افسانه‌ای نیز فقط یک کارت می‌دهد و آن یک کارت هم افسانه‌ای است. در صندوق صاعقه و صندوق صاعقه بزرگ پس از انتخاب کارت با زدن بر روی کارت (همان بر زدن) می‌توانید کارت دیگری را در همان کمیابی بگیرید. در صندوق اقبال حداقل دوتا از چهار کارت آمده در قسمت بالای فروشگاه را می‌گیرید و بقیه را مانند صندوق‌های دیگر می‌گیرید از هر ده صندوق حداقل یک صندوق حاوی کارت افسانه ای است (این بدان معنا نیست که هر یک از این صندوق شانس۱۰ درصدی گرفتن کارت افسانه ای را داراست). در صندوق پادشاه افسانه ای که در آن حتماً یک کارت افسانه ای می‌گیرید دو کارت برای انتخاب می‌آورد.صندوق جنگ فقط بعد از به پایان رساندن جنگ قبیله ای به دست می آید. چهار صندوق آخر فقط در فروشگاه و چالش ها می‌آید.

پی‌نوشت۱:بدست آوردن هر صندوق شانسی نبوده و طی یک الگوریتم خاصی که از طرف خود شرکت سوپرسل طراحی شده به کاربران داده می‌شود.

پی نوشت۲:صندوق پادشاه افسانه ای قطعا کارت وحشی(از هر چهار نوع)می دهد و بقیه صندوق ها شانس این را دارند.

منبع : ویکی پدیا

منبع : ویکی پدیا

دانلود برای دستگاه های اندرویدی :

دانلود از گوگل پلی دانلود از کافه بازار  دانلود از مایکت

دانلود برای سیستم عامل ios : 

دانلود از اپ استور

 

 

error: © Procted This Site
سبد خرید
هیچ محصولی در سبدخرید نیست.
ورود به سایت